Artists
  Joonas Ahlava
  Eija-Liisa Ahtila
  Elina Brotherus
  Saara Ekstrom
  Terike Haapoja
  Ismo Hölttö
  Ulla Jokisalo
  Jan Kaila
  Hannu Karjalainen
  Pertti Kekarainen
  Ola Kolehmainen
  Milja Laurila
  Anni Leppälä
  Niko Luoma
  Susanna Majuri
  Esko Männikkö
  Tuomo Manninen
  Marco Melander
  Nelli Palomäki
  Jyrki Parantainen
  Jorma Puranen
  Heli Rekula
  Saara Salmi
  Pentti Sammallahti
  Kari Soinio
  Sari Tervaniemi
  Santeri Tuori

Designers
  Together More ..

Writers
  Simon Baker
  Mark Gisbourne
  Elina Heikka
  Andréa Holzherr
  Sari Karttunen
  Mitro Kaurinkoski
  Rajesh Punj
  Anna-Kaisa Rastenberg
  Aura Seikkula
  Pirkko Siitari
  Timo Valijakka
  Jari-Pekka Vanhala
  John Zeppetelli